Våra anställda

Jörgen, Elisabeth och Lars-Erik

Elisabeth är AB Domptörens allt i allo. Elisabeth ansvarar i huvudsak för administrationen. Det är hon som skickar ut hyresavierna, sköter in- och utbetalningarna och ser till att vi får våra löner.
Det är till Elisabeth man vänder sig om man har frågor om lediga bostadslägenheter.
Felanmälan kan göras på våran webbsida, www.domptoren.nu. Men, kniper det kan man slå Elisabeth en signal måndag-fredag mellan 8.30 - 11.00. 0950-120 02 är numret.

Jörgen sköter om fastigheterna och ser till att allt fungerar som det ska. I det ingår ombyggnationer och reparationer av olika slag - från läckande kranar till ventilationskontroller.
Jörgen ansvarar även för den yttre miljön som t ex gräsklippning och sandning vintertid.
Jörgen når du på tel. 070-795 90 94.

Lars-Erik är ny i gänget. Han och Jörgen delar på ansvaret för fastighetsskötseln. Lars-Erik har lång, gedigen erfarenhet av byggbranschen. Det gör att vi med hans hjälp klarar relativt stora ombyggnationer och reparationer av egen kraft. Han kommer även att ta på sig externa uppdrag utanför vårt eget fastighetsbestånd.
Vi hälsar Lars-Erik hjärtligt välkommen in i gänget!
070-694 54 16 är numret till Lars-Erik